מבחן תירגול חשבון מבחן מספר 1 | מתוך לקט תירגול להכנה למבחן מחוננים שלב א