רשימת המבחנים

 1. סדרות חשבוניות – מבחן 1 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 2. סדרות חשבוניות – מבחן 2 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 3. סדרות חשבוניות - מבחן 3 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 4. סדרות חשבוניות - מבחן 4 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 5. בעיות חשבוניות - מבחן 1 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 6. בעיות חשבוניות - מבחן 2 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 7. בעיות חשבוניות - מבחן 3 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 8. בעיות חשבוניות - מבחן 4 | חבילה מוגבלת, תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 9. בעיות חשבוניות - מבחן 5 (בעיות הספק ודרך) | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 10. מבחן תרגילים וסדר פעולות - מבחן 1 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 11. מבחן תרגילים וסדר פעולות - מבחן 2 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 12. מבחן תרגילים וסדר פעולות - מבחן 3 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 13. ספרות נעלמות – מבחן 1 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 14. פעולות נעלמות – מבחן 2 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 15. פעולות נעלמות – מבחן 3 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 16. אחוזים - מבחן 1 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 17. אחוזים - מבחן 2 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 18. אחוזים - מבחן 3 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 19. אחוזים 3 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 20. שאלות יחס | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 21. הסתברות | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 22. ממוצע | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 23. הצגה חזותית של נתונים | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 24. חזקות ושורשים – מבחן 1 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 25. חזקות ושורשים – מבחן 2 |
 26. שברים – מבחן 1 – צמצום שברים | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 27. שברים – מבחן 2 – גודל שברים | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 28. שברים – מבחן 3 – תרגילים עם שברים | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 29. שברים – מבחן 4 – שברים עשרוניים | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 30. אומדן – מבחן 1 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 31. אומדן - מבחן 2 | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 32. מבחן 1 – זוויות וישרים | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 33. מבחן 2 – מצולעים | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 34. מבחן 3 – חישובי שטחים | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז
 35. מבחן 1 - פאונים | תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה | בר אילן | לכיתה ז