הבנת הנקרא מבחן מספר 4 | הכנה למבחן מחוננים שלב א

  1. ע"פ הנאמר בקטע: אילו אפשרויות נותנות הרשתות החברתיות לילדים בתחום החברתי מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  2. ע"פ הנאמר בקטע: כיצד הכלים שמעניקות הרשתות החברתית תורמות לבני הנוער מבחינה חברתית מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  3. מה ההבדל בין דרכי התקשורת בין ילדים בעבר והיום מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  4. מילה בעלת משמעות דומה למילה "הַשְׁלָכוֹת" (שורה 6) מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  5. מה יכולה להיות המשמעות של המשפט "הַפְרָעוֹת בַּשָּׁעוֹן הַבִּיּוֹלוֹגִי שֶׁל הַיְּלָדִים" (שורה 7) מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  6. מה יכול להחשב כ"שִׁמּוּשׁ חָרִיג בִּרְשָׁתוֹת הַחֶבְרָתִיּוֹת" (שורה 8) מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  7. מה יכול לפגוע בבני הנוער "פִיזִית וְנַפְשִׁית" מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  8. משמעות דומה לביטוי "עֵר לַבְּעָיה" (שורה 11) מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  9. כיצד ההורים יכולים לסייע לבני הנוער בשימוש נכון ברשתות מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  10. כיצד נכון להגדיר את השפעת הרשת על בני הנוער מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א