הבנת הנקרא מבחן מספר 3 | הכנה למבחן מחוננים שלב א

  1. מהו ההגדרה של חיות בר מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  2. אילו דוגמאות לחיות בר מופיעות בקטע מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  3. במה שונה הזברה מהפנדה מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  4. משמעות הפוכה למושג חַיַּת בַּר מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  5. כיצד אָזְנֵי הַפִּיל מְסַיְּעוֹת לפיל להתאים את עצמו לסביבתו מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  6. מה ניתן לומר על סמך הנאמר בקטע מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  7. מה ניתן לומר על סביבת המחיה של הזאבים המוזכרים בקטע מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  8. מילה נרדפת למילה צָפוּף מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  9. מה ניתן למדוד באמצעות טֶמְפֵּרָטוּרָה מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א
  10. מה ניתן לומר על התנהגותן של חיות הבר על סמך הנאמר בקטע מתוך מבחני התירגול עבור - הכנה למבחן מחוננים שלב א