מבחן תירגול הבנת הנקרא מבחן מספר 4 | מתוך לקט תירגול להכנה למבחן מחוננים שלב א

 • 10. כיצד נכון להגדיר את השפעת הרשת על בני הנוער
  • 1 השפעה חיובית כל עוד ההורים ערים לחסרונות
  • 2 השפעה שלילית שלא ניתן להתגבר עליה
  • 3

   השפעה מעורבת אבל היתרונות עולות על החסרונות

  • 4

   השפעה מעורבת, בקטע אין הכרעה ברורה לגבי יעילות ההתמודדות עם הסכנות 

  • תשובה 1: לא מלאה - מכיוון שהמודעות של ההורים זה רק שלב ראשון בדרכי ההתמודדות.
   תשובה 2: לא נכונה - קטע הקריאה מציע דרכי התמודדות עם ההשפעה השלילית, גם אם אין הכרעה לגבי יעילותם.
   תשובה 3: לא נכונה - לא מוזכר בקטע הקריאה אמירה ביחס ליחס בין היתרונות לחסרונות.
   תשובה 4: נכונה, בקטע הקריאה רק מוצגות היתרונות והחסרונות, ושיטות התמודדות. אבל אין התייחסות ליעילות של השיטות המוצעות. 


   התשובה הנכונה היא:
   • א
   • ב
   • ג
   • ד